Skip to main content

CAO verworvenheden blokkeren mobiliteit ouderen

CAO verworvenheden blokkeren mobiliteit ouderen

Het lijkt mij NU het moment om vernieuwend te kijken naar de huidige CAO afspraken. Salarissystemen oplopend naar leeftijd en de huidige pensioensystemen met leeftijdsstaffels blokkeren de arbeidsmobiliteit van ouderen.

Het kan anders maar dat vraagt een open blik en het loslaten van de huidige verworvenheden. Stop met het oplappen van de huidige systemen en begin opnieuw. Uiteraard is een goede overgangsregeling van belang maar het kan echt anders en beter naar mijn idee. Kijk bijv. naar het pensioensysteem in Chili. Vernieuwende denktank van jongeren, P&O-ers, werkgevers, werknemers, nieuwdenkers in pensioenenland en overheid kan naar mijn mening tot een betere toekomt leiden.

Wie pakt de handschoen op?