Skip to main content

Over Praktisch P&O

Over Praktisch P&O

Achtergrond

Na diverse functies bij MKB organisaties en vestigingen van multinationals ontdekte ik meer en meer het belang van een goed samenspel tussen organisatie en personeel en ben ik de deeltijd opleiding Personeel en Arbeid aan de HAN in Arnhem gaan volgen. 

Sinds 1996 werk ik als HR Manager en maakte ik deel uit van diverse Management Teams. Ik ken de specifieke problemen en de charme van het werken bij kleinere organisaties. Of je nu 10 of 100 mensen in dienst hebt, de wettelijke eisen zijn hetzelfde, medewerkers hebben hun wensen, een eventueel hoofdkantoor kent regels en rapportages en een kleinere organisatie heeft hiervoor niet altijd de benodigde gespecialiseerde kennis beschikbaar. 

Aantrekkelijk: het allround bezig zijn, korte lijnen en snel schakelen. Na de 1-jarige opleiding bedrijfskunde voor HR-managers (IBO), ben ik in 2007 gestart als zelfstandig Personeels- en Organisatieadviseur onder de naam Praktisch P&O om met name organisaties en vestigingen van 10-100 medewerkers (tijdelijk) te ondersteunen met mijn ervaring en praktische aanpak. Meer informatie vindt u onder diensten

Ik heb bewust gekozen voor P&O omdat Human Resource Management  (HRM) bij mij inmiddels maakbaarheid oproept  'het managen van je resources' en Human Capital een post op de balans wordt. P&O is voor mij het samenspel tussen Personeel & Organisatie.

Sterker, zonder personeel is er geen organisatie. Juist de samenwerking van mensen bepaalt het succes. P&O kan hierbij een belangrijke rol vervullen. 

Ik bied u praktische oplossingen voor al uw personeels- en organisatievraagstukken in de volle breedte.

Passie

De aansluiting van gedrag, taal, instrumenten, beloning, arbeidsvoorwaarden in lijn met het doel.

Waar gaan we heen op onze reis en wat hebben we er bij nodig. Wil ik daar wel heen en zo ja, wat heb 'ik' er bij nodig? Relevante vragen van bewuste medewerkers en van de organisatie om tot een goede samenwerking en het gewenste resultaat te komen. Juist in dit bewustwordingstraject en de bijbehorende keuzes speel ik graag een rol.

Mijn rol kan variëren van sparringpartner van medewerkers of directie tot  het ontwikkelen van passende instrumenten, documenten, één taal, bijpassende arbeidsvoorwaarden, maar ook mens- en functiewaardering en organisatie-inrichting. Het klinkt wellicht ingrijpend maar het kan verrassend snel en concreet.

Vanuit rechtvaardigheidsoogpunt voor zowel werknemer als werkgever heb ik me verdiept en geschoold in pensioenen en bijbehorende verzekeringen. De ondoorzichtigheid van pensioenregelingen en het vakjargon leiden regelmatig tot onduidelijkheid, teleurstellingen en vragen. Ik ben in staat een volledig onafhankelijk, kritisch en verhelderend beeld vanuit organisatie- en medewerkersperspectief te bieden. 

Eén taal spreken, helderheid bieden, bewuste keuzes maken en beter en leuker samenwerken.

Kennis delen

Ik deel graag kennis en informatie om met elkaar tot verbetering te komen.  Interessante artikelen, boeken, sites en bijeenkomsten of vacatures meld ik via deze website of Twitter

Waar mogelijk breng ik mensen in mijn omgeving met elkaar of met organisaties in contact met als doel een geslaagde match.

Hiervoor zal ik nooit iets in rekening brengen, ik word er blij van en dat is voldoende. Regelmatig werk ik samen met collega P&O-ers, ondersteuners, bestuurders en financials.

We kennen elkaar en elkaars werkwijze, samen komen we tot passende oplossingen. Dit kan variëren van informele kennisdeling tot het inzetten van elkaars expertise. 

Discussie

Ik discussieer graag over economie, pensioenen, de toekomst (van werk), de rol van vakbonden en politiek, veranderingen etc. 

Doel is om mijn eigen visie aan te scherpen, bewustwording te vergroten en met elkaar een toekomst te creëren die zinvol is en waarin een ieder zijn rol kan vinden en pakken. 

Het leukste is dit natuurlijk 'live' maar af en toe lees ik artikelen: daar MOET ik dan gewoon op reageren. Waar mogelijk wil ik dit stroomlijnen via de website. Het lijkt me praktisch en mijn doel is dat de bezoeker van deze site er ook een positieve bijdrage uithaalt en, zo mogelijk, levert.