Skip to main content

Tips van Ellen

Tips van Ellen

Hier krijg je inzicht in rendement ...

Hier krijg je inzicht in rendement ...  Meetkundig rendement: Een al wat ouder artikel maar nog steeds actueel. Verschillen tussen rekenkundig en meetkundig rendement Ik heb mij altijd verwonderd. Bekijk de link voor mijn verwondering.

CAO verworvenheden blokkeren mobiliteit ouderen

Het lijkt mij NU het moment om vernieuwend te kijken naar de huidige CAO afspraken. Salarissystemen oplopend naar leeftijd en de huidige pensioensystemen met leeftijdsstaffels blokkeren de arbeidsmobiliteit van ouderen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De wet bescherming persoonsgegevens is vervangen door de AVT (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Deze wetgeving is niet vrijblijvend en heeft een behoorlijke impact ook voor het MKB.  Registratie van het BSN zonder een gerechtvaardigd...