Skip to main content

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De wet bescherming persoonsgegevens is vervangen door de AVT (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Deze wetgeving is niet vrijblijvend en heeft een behoorlijke impact ook voor het MKB.  Registratie van het BSN zonder een gerechtvaardigd doel is dan bijvoorbeeld niet langer toegestaan. Het BSN doorsturen naar de Arbodienst mag dus niet meer. Check even ....

  • Deze wet is niet vrijblijvend, de Authoriteit Persoonsgegevens kan torenhoge boetes opleggen tot wel 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde jaaromzet van je onderneming!
  • Breng in ieder geval in kaart waar je in de organisatie persoonsgegevens vastlegt (gegevens die herleidbaar zijn naar een natuurlijk persoon);
  • Leg minimaal vast met welk doel je de gegevens verwerkt, wie hebben er toegang tot deze gegevens en waarom, wat zijn de bewaartermijnen en wat zijn de risico's;
  • Leg vast welke organisatorische en technische maatregelen je hebt getroffen ter beveiliging;
  • Zorg ervoor dat bedrijven waarmee je samenwerkt en waarmee je persoonsgegevens deelt, voldoen aan deze wetgeving (algemene voorwaarden of een separate bewerkersovereenkomst);
  • Informeer je werknemers over wat je vastlegt en met welk doel;
  • Denk aan bewaartermijnen en verwijder tijdig alle gegevens uit personeelsdossiers ook uit je archief van 'oud werknemers';

Nog niet geregeld ? Ga snel aan de slag !