foto41

Nieuws Tips

CAO verworvenheden blokkeren mobiliteit ouderen

Het lijkt mij NU het moment om vernieuwend te kijken naar de huidige CAO afspraken. Salarissystemen oplopend naar leeftijd en de huidige pensioensystemen met leeftijdsstaffels blokkeren de arbeidsmobiliteit van ouderen.

Lees meer...

Hier krijg je inzicht in rendement ...

 

oplossingen, structuur, kennisoverdracht en een basis voor de toekomst.

 

 

 • Opzetten, vastleggen, structureren en optimaliseren van P&O processen: iemand in uw organisatie neemt P&O voor zijn of haar rekening. Als deze expert uitvalt, kan de voortgang van het proces in gevaar komen. Door heldere in kaart gebrachte P&O processen, gekoppeld aan bijbehorende standaard formulieren kunnen de werkzaamheden doorgaan.

 • Personeelshandboeken: hierin leg ik uw algemeen geldende arbeidsvoorwaarden vast maar ook uw ziekteverzuimbeleid, arbobeleid, IT- en multimediabeleid, de algemene richtlijnen en gebruiken van uw organisatie etc. Het is gelijktijdig een toets of uw beleid nog voldoet aan actuele wetgeving. Het personeelshandboek voorkomt en beantwoord veel individuele vragen en bespaart hierdoor tijd.  In combinatie met aansluitende korte arbeidsovereenkomsten voor de individuele afspraken, leidt dit tot duidelijkheid voor iedereen.  

 • Arbeidsrechtelijke- en fiscale risico uitsluiting:
  In de praktijk blijkt regelmatig dat er diverse arbeidsovereenkomsten in omloop zijn of dat arbeidsovereenkomsten en personeelsreglementen niet optimaal op elkaar aansluiten. Ook individuele of collectieve toezeggingen kunnen fiscaal of arbeidsrechtelijk tot risico's leiden. Standaard arbeidsovereenkomsten en het opzetten of updaten van het personeelsreglement of -handboek voorkomen deze risico's. Lopende afspraken en toezeggingen zijn om te buigen naar afspraken zonder risico's.

 • Werving & Selectie: u zoekt de geschikte medewerkers om met u op reis te gaan richting uw organisatiedoel. U wilt hiervoor de juiste doelgroep aanspreken; is de functie helder en op het juiste niveau ingeschaald? Kloppen uw wervingsteksten met de missie, visie en cultuur van uw organisatie? Wat spreekt potentiële medewerkers aan en spreekt u kandidaten van en op het juiste niveau aan? Ik stel aansprekende wervingsprofielen op. W&S is een vak apart en dit laat ik dan ook graag aan specialisten over. 

 • Beloning: bent u niet helemaal zeker of uw salarissen en arbeidsvoorwaarden nog marktconform zijn? Ik voer regelmatig benchmarks uit met aansluitend het actualiseren en harmoniseren van arbeidsvoorwaarden. Het opzetten van een salarishuis of beloningssystematiek geeft inzicht en duidelijkheid.  

 • Functie- en menswaardering: Het kan praktisch en begrijpelijk. Ik werk met een bewezen model wat u inzicht geeft in de opbouw van uw organisatie en waardoor u en uw medwerker eenoudig met elkaar in gesprek kunnen.
   
 • Beoordelen: Het proces, de gesprekken, de verslaglegging en de opvolging werkt het beste als het aansluit bij de cultuur binnen uw organisatie.  Ik bied u maatwerk op basis van ruime en brede ervaring. 
   
 • Het begeleiding en re-integreren van langdurig zieke medewerkers (casemanagement) is een intensief en risicovol proces. Het proces uitstippelen, advies of daadwerkelijke ondersteuning ... wat u wenst.

 • Uitstroom: gaandeweg is het mogelijk dat de ontwikkeling van de organisatie en van de medewerker uit elkaar lopen. Een aantal gesprekken kan tot verheldering leiden. Het is goed mogelijk  dat een opleiding of andere blik op zaken weer tot een optimale samenwerking leidt. Het is ook denkbaar dat de doelen zo ver uit elkaar liggen dat samenwerking niet langer wenselijk is.  Ik ondersteun u graag in dit proces met als odel een positief toekomstperspectief voor beide partijen.

 • Pensioenen en werknemersverzekeringen. Ik ben geen pensioenadviseur maar weet wel veel van pensioenen en de al dan niet gekoppelde verzekeringen. Na het doornemen van uw pensioenregeling en de werknemersverzekeringen geef ik duidelijke en toegankelijke uitleg zodat u duidelijke en bewuste keuzes kunt maken. Bij het afsluiten van nieuwe contracten kan ik met u meedenken vanuit werkgevers- en werknemersperspectief. 
    
 • Kostenbesparingen: Premie betalen aan een verzekeraar voor het eigen WGA-risico dragerschap terwijl u nog via het UWV verzekerd bent? Het komt voor. Dit is een snelle besparing. Een personeelshandboek, standaard arbeidscontracten, duidelijke werkprocedures, ziekteverzuimbeleid en het adequaat begeleiden van zieke medewerkers, leiden ook tot kostenbesparing.

 • Kennisoverdracht: gedurende de werkzaamheden draag ik mijn kennis graag aan uw organisatie over.

 • Ik stel met veel plezier mijn kennis en ervaring ter beschikking als sparringpartner voor organisatie-inrichting en algemene bedrijfsstrategie.

 

 

Altijd vanuit het oogpunt "behouden wat goed is en verbeteren waar noodzakelijk"

 

 

 
 

Design by : Emjee.com / NetSolid