foto2

Nieuws Tips

CAO verworvenheden blokkeren mobiliteit ouderen

Het lijkt mij NU het moment om vernieuwend te kijken naar de huidige CAO afspraken. Salarissystemen oplopend naar leeftijd en de huidige pensioensystemen met leeftijdsstaffels blokkeren de arbeidsmobiliteit van ouderen.

Lees meer...

Hier krijg je inzicht in rendement ...

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywetgeving General Data Protection Regulation (GDPR) van kracht. De wet bescherming persoonsgegevens is vervangen door de AVT (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Deze wetgeving is niet vrijblijvend en heeft een behoorlijke impact ook voor het MKB.  Registratie van het BSN zonder een gerechtvaardigd doel is dan bijvoorbeeld niet langer toegestaan. Het BSN doorsturen naar de Arbodienst mag dus niet meer. Check even ....

 

  • Deze wet is niet vrijblijvend, de Authoriteit Persoonsgegevens kan torenhoge boetes opleggen tot wel 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde jaaromzet van je onderneming!
  • Breng in ieder geval in kaart waar je in de organisatie persoonsgegevens vastlegt (gegevens die herleidbaar zijn naar een natuurlijk persoon);
  • Leg minimaal vast met welk doel je de gegevens verwerkt, wie hebben er toegang tot deze gegevens en waarom, wat zijn de bewaartermijnen en wat zijn de risico's;
  • Leg vast welke organisatorische en technische maatregelen je hebt getroffen ter beveiliging;
  • Zorg ervoor dat bedrijven waarmee je samenwerkt en waarmee je persoonsgegevens deelt, voldoen aan deze wetgeving (algemene voorwaarden of een separate bewerkersovereenkomst);
  • Informeer je werknemers over wat je vastlegt en met welk doel;
  • Denk aan bewaartermijnen en verwijder tijdig alle gegevens uit personeelsdossiers ook uit je archief van 'oud werknemers';

 

Nog niet geregeld ? Ga snel aan de slag !

 
 

Design by : Emjee.com / NetSolid